Informacijos teikimo reikalavimai: registracija į renginius

1. Asmens duomenų tvarkymo veiklos aprašymas

Duomenų apsaugos nurodymai yra susiję su Jūsų asmeninių duomenų tvarkymu registracijos į mūsų renginius metu. Be Jūsų duomenų, mes negalime apdoroti Jūsų registracijos.

2. Duomenų valdytojo vardas, pavardė bei kontaktiniai duomenys

Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen e.V

Joachim Veh

Strēlnieku iela 1-4, LV-1010

Ryga, Latvija

Tel. : +371 67320007

El. p.: joachim.veh(at)ahk-balt.org

3. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Jūsų duomenys yra renkami, siekiant įrašyti Jūsų registraciją į renginį.

Jūsų duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktu. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad renginio metu bus fotografuojama ir (arba) filmuojama. Dalyvaudami renginyje, jūs sutinkate, kad nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai, kuriuose esate ir Jūs, bus naudojami viešojoje erdvėje (spausdinami, talpinami internete, socialiniuose tinkluose ir kt.).

4. Asmens duomenų gavėjai arba gavėjų kategorijos

Organizaciniais renginio tikslais tam tikrų kategorijų asmens duomenys (t.y. vardas, pavardė, įmonė) gali būti perduoti tretiesiems asmenims, t.y. dalyviams, pranešėjams, ministerijoms ir ambasadoms. Šis duomenų perdavimas atliekamas vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktu. 

5. Asmens duomenų perdavimas trečiajai šaliai

Siunčiant el. daugiau nei vienam gavėjui, mes naudojamės siuntimo paslaugų tiekėjo „Rocket Science Group” „MailChimp“, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, JAV, paslaugomis.

Daugiau informacijos apie siuntimo paslaugų tiekėją „MailChimp“ ir bendrą slapukų naudojimą bei išjungimą, rasite mūsų bendrame privatumo politikos apraše.

Duomenų teikimas vyksta internetu. Dėl šios priežasties negali būtu garantuotas visiškas duomenų konfidencialumas, vientisumas (neliečiamumas), autentiškumas (tikrumas) ir prieinamumas.

6. Asmens duomenų saugojimo trukmė

Jūsų duomenys bus saugojami iki renginio pabaigos. Duomenų saugojimo trukmę nustato įstatymų numatyti saugojimo terminai.

7. Duomenų subjektų teisės

Vadovaujantis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Jūs turite šias teises: Jeigu tvarkomi Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę gauti informaciją apie su Jumis susijusius asmens duomenis, kurie yra saugomi.

Jeigu tvarkomi netikslūs asmens duomenys, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištaisyti (BDAR 16 straipsnis).

Jeigu yra įstatymų numatytos sąlygos, Jūs galite pareikalauti, kad duomenys būtų ištrinti arba jų tvarkymas būtų apribotas, taip pat nesutikti su duomenų tvarkymu (BDAR 17, 18 ir 21 straipsniai).

Jeigu pareikšite nesutikimą, mes daugiau nesikreipsime į Jus, kaip į renginio dalyvį ir ištrinsime iš kontaktų sąrašų.

Kadangi duomenų tvarkymas grindžiamas sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 straipsnis).

Jums įgyvendinus pirmiau paminėtas teises, AHK Baltische Staaten patikrins ar tam yra įvykdytos įstatymų numatytos sąlygos.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į AHK.

Su duomenų apsauga susijusius skundus galite pateikti kompetentingai priežiūros institucijai:

Vokietijoje:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Husarenstraße 30,

D-53117 Bonn

Telefonas.: 0228 997799 – 0

Faksas: 0228 997799 – 550

El. p.: poststelle(at)bfdi.bund.de

Svetainė: http://www.datenschutz.bund.de

Estijoje:

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19

10129 Tallinn

Telefonas: +372 5620 2341

El. p.: info(at)aki.ee

Svetainė: http://www.aki.ee/en

Latvijoje:

Datu valsts inspekcija

Blaumaņa iela 11/13-11,

Riga, LV-1011

Telefonas: +371 67 22 31 31

Faksas: +371 67 22 35 56

El. p.: info(at)dvi.gov.lv

Svetainė: http://www.dvi.gov.lv/lv/

Lietuva:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

A. Juozapavičiaus g. 6

Vilnius, LT-09310

Telefonas: +370 5 271 2804, +370 5 279 1445

Faksas: +370 5 261 9494

El. p.: ada(at)ada.lt

Svetainė: https://www.ada.lt/go.php/lit/img

8. Teisė atšaukti sutikimą

Jeigu sutikote, kad AHK tvarkytų jūsų duomenis, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tai neturi įtakos duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui

Facebook