I. Duomenų valdytojo pavadinimas ir adresas

Duomenų valdytojas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus valstybių narių nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus bei kitas duomenų apsaugos taisykles:

Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen e.V. (AHK Baltische Staaten),

Breite Str. 29,

10178 Berlynas,

Vokietija,

Tel.: 00371 6732 0718

El. p.: info(at)ahk-balt.org

Interneto puslapis: www.ahk-balt.org

II. Bendroji informacija apie duomenų tvarkymą

 1. Asmens duomenų tvarkymo apimtis

Mūsų vartotojų asmens duomenis visais atvejais mes tvarkome tik tiek, kiek tai yra būtina, siekiant teikti veikiančią svetainę, jos turinį ir paslaugas. Mūsų vartotojų asmens duomenys iš esmės tvarkomi tik vartotojui sutikus. Išimtį sudaro tie atvejai, kuomet iš anksto gauti sutikimą dėl praktinių priežasčių neįmanoma, o tvarkyti duomenis leidžiama teisės aktais.

 1. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Tais atvejais, kai gauname duomenų subjektų sutikimą atlikti duomenų tvarkymo operacijas, asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a) punktas. Jei tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas. Tai galioja ir toms duomenų tvarkymo procedūroms, kurios atliekamos siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį. Jei tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų mūsų įmonės arba trečiosios šalies interesų ir duomenų subjekto interesai, pagrindinės teisės ir laisvės nėra viršesnės už pirmuosius interesus, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.

 1. Duomenų ištrynimas ir saugojimo trukmė

Duomenų subjekto asmens duomenys ištrinami arba padaromi neprieinamais nuo to laiko, kai nelieka saugojimo tikslo. Be to, duomenys gali būti saugojami tuomet, kai tai yra numatyta Europos ar nacionalinio įstatymų leidėjo Sąjungos reglamentuose, įstatymuose ar kituose teisės aktuose, kurie taikomi duomenų valdytojui. Be to, duomenys padaromi neprieinamais arba ištrinami, kai pasibaigia minėtuose norminiuose teisės aktuose nustatytas saugojimo terminas, nebent toliau saugoti duomenis būtina siekiant sudaryti arba įvykdyti sutartį.

III. Interneto svetainės teikimas ir sisteminių įrašų bylų sukūrimas

 1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtys

Kiekvieną kartą atsidarius mūsų interneto svetainę, mūsų sistema automatiškai renka duomenis ir informaciją iš prisijungiančio įrenginio sistemos. Renkami duomenys:

(1) informacija apie naršyklės tipą ir versiją;

(2) vartotojo operacinę sistemą;

(3) vartotojo interneto paslaugų teikėją;

(4) vartotojo IP adresą;

(5) prieigos datą ir laiką;

(6) interneto svetaines, į kurias vartotojo sistema patenka per mūsų svetainę.

 1. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Laikinojo duomenų ir sisteminių įrašų bylų saugojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.

 1. Duomenų tvarkymo tikslai

Laikinai saugoti sistemoje IP adresą būtina siekiant teikti interneto svetainę į vartotojo įrenginį. Tuo tikslu sesijos laikotarpiu turi būti išsaugotas vartotojo IP adresas.

Saugojimas sisteminių įrašų bylose atliekamas siekiant užtikrinti interneto svetainės veikimą. Be to, duomenis naudojame siekdami optimizuoti interneto svetainės darbą ir užtikrinti mūsų informacijos sistemų saugumą. Šiame kontekste duomenys rinkodaros tikslais neanalizuojami.

 1. Saugojimo trukmė

Duomenys ištrinami, kai jų nebereikia tikslui, dėl kurio jie buvo renkami. Duomenų rinkimo, siekiant teikti interneto svetainę, atveju tai yra tuomet, kai pasibaigia atitinkama sesija.

Kai duomenys išsaugomi sisteminių įrašų bylose, tai atliekama vėliausiai po septynių dienų. Duomenys gali būti saugomi ilgesnį laikotarpį. Tokiu atveju vartotojų IP adresai ištrinami arba įslaptinami, kad nebūtų įmanoma nustatyti prisijungiančio kliento tapatybės.

 1. Galimybė nesutikti ir reikalauti pašalinti duomenis

Norint užtikrinti, kad interneto svetainė veiktų, būtina rinkti interneto svetainės teikimui reikiamus duomenis ir išsaugoti duomenis sisteminių įrašų bylose. Todėl vartotojas neturi galimybės pareikšti nesutikimą.

IV. Slapukų naudojimas

a) Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtys

Mes naudojame slapukus, kad vartotojai galėtų patogiau naršyti mūsų svetainėje. Dėl mūsų interneto svetainėje įdiegtų tam tikrų elementų būtina identifikuoti prisijungiančią naršyklę net ir tuomet, kai pereinama iš vieno puslapio į kitą. Tokiu atveju jokie asmens duomenys nerenkami.

Slapukais išsaugomi ir perduodami tokie duomenys:

(1) fonts = Standard Cookie Variable slapuką naudojame, kad iš naujo įkrautume naršyklėje šriftus atnaujinus puslapį.

(2) fullcss = Standard Cookie Variable slapuką naudojame, kad iš naujo įkrautume naršyklėje CSS rinkmeną atnaujinus puslapį.

Ilgiausia slapukų aktyvumo trukmė: 730 dienų

Savo interneto svetainėje taip pat naudojame slapukus, kuriais analizuojame vartotojų veiksmus svetainėje.

Tokiu būdu gali būti perduodami šie duomenys:

_ga = „Google Analytics“ vienkartinis identifikatorius, skirtas nustatyti vartotoją (susideda iš Client_ID + laiko antspaudo) | Standartinė aktyvumo trukmė 2 metai

_gat = parametras, kuris padeda „Google Analytics“ sumažinti užklausų kiekį _gid = „Google Analytics“ vienkartinis identifikatorius, skirtas nustatyti vartotoją (susideda iš Client_ID + laiko antspaudo) | Standartinė aktyvumo trukmė 24 valandos. Tokiu būdu surinktiems vartotojų duomenims suteikiami pseudonimai, naudojant technines priemones.

Todėl nebėra galimybės priskirti duomenų svetainėje besilankančiam vartotojui. Duomenys saugomi atskirai nuo kitų vartotojų asmens duomenų.

Vartotojai, kurie lankosi mūsų interneto svetainėje, informacine reklamjuoste informuojami apie tai, kad analizės tikslais naudojami slapukai bei nukreipiami į šią privatumo politiką. Be to, pateikiama informacija, kaip naršyklės nustatymais galima neleisti, kad būtų įrašomi slapukai.

Jei norite atsisakyti sekimo, galite jį išjungti šios privatumo politikos skyrelyje „Google Analytics“.

b) Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenų tvarkymo, naudojant techniškai būtinus slapukus, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.

Gavus vartotojo sutikimą, asmens duomenų tvarkymo, naudojant slapukus analizavimo tikslais, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas.

c) Duomenų tvarkymo tikslai

Techniškai būtini slapukai naudojami siekiant palengvinti vartotojams naršymą interneto svetainėse. Tam tikrų mūsų interneto svetainės funkcijų negalime pasiūlyti, nenaudodami slapukų. Norint pasiekti šias funkcijas, būtina iš naujo identifikuoti naršyklę net ir tuomet, kai vartotojas pereina iš vieno svetainės puslapio į kitą.

Funkcijos, kurioms pasiekti turime įkelti slapukus:

(1) fonts = Standard Cookie Variable slapuką naudojame, kad iš naujo įkrautume naršyklėje šriftus atnaujinus puslapį.

(2) fullcss = Standard Cookie Variable slapuką naudojame, kad iš naujo įkrautume naršyklėje CSS rinkmeną atnaujinus puslapį.

Ilgiausia slapuko aktyvumo trukmė: 730 dienų

Techniškai būtinais slapukais surinkti vartotojų duomenys nenaudojami vartotojų profilių sukūrimo tikslais.

Analitiniai slapukai naudojami siekiant gerinti mūsų interneto svetainės darbo ir jos turinio kokybę. Analitiniai slapukai padeda mums sužinoti, kaip naudojamasi interneto svetaine, todėl galime nuolat tobulinti jos turinį.

Tokiu būdu gali būti perduodami šie duomenys:

_ga = „Google Analytics“ vienkartinis identifikatorius, skirtas nustatyti vartotoją (susideda iš Client_ID + laiko antspaudo) | Standartinė aktyvumo trukmė 2 metai

_gat = parametras, kuris padeda „Google Analytics“ sumažinti užklausų kiekį

_gid = „Google Analytics“ vienkartinis identifikatorius, skirtas nustatyti vartotoją (susideda iš Client_ID + laiko antspaudo) | Standartinė aktyvumo trukmė 24 valandos

e) Saugojimo trukmė, galimybė nesutikti ir reikalauti pašalinti duomenis

Slapukai įkeliami į vartotojo įrenginį ir iš jo siunčiami į mūsų puslapį. Todėl Jūs kaip vartotojas galite visiškai kontroliuoti, kaip slapukai turi būti naudojami. Pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, Jūs galite neleisti, kad slapukai būtų perduodami arba apriboti jų perdavimą. Slapukus, kurie buvo įdiegti anksčiau, galima bet kuriuo metu ištrinti. Šį veiksmą galima atlikti ir automatiškai. Atsisakius mūsų interneto svetainės slapukų, galbūt nebus galima naudotis visomis mūsų interneto svetainės funkcijomis.

V. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 1. Interneto svetainės teikimas

Atliekant duomenų tvarkymą, asmens duomenys perduodami teikti interneto svetainę įgaliotai agentūrai ir techninių paslaugų teikėjui. Duomenų tvarkymas reglamentuojamas atitinkamu susitarimu, sudarytu su paslaugų teikėju.

 1. Dalijimosi socialinėje žiniasklaidoje mygtukas

Bendra pastaba: Naudojant socialinės žiniasklaidos įskiepius, jų paslaugų teikėjai standartiškai tučtuojau registruoja kiekvieno puslapio lankytojo IP adresą ir protokoluoja kitus jo veiksmus lankantis puslapyje. Tai gali būti daroma net tuomet, jeigu Jūs nepaspaudžiate mygtuko. Kad to išvengtumėte, naudojame „Shariff“ metodą. Taikant šį metodą, mūsų socialinės žiniasklaidos mygtukais tiesioginis ryšys tarp socialinio tinklo ir Jūsų sukuriamas tik Jums paspaudus atitinkamą dalijimosi mygtuką. Jeigu jau esate užsiregistravęs socialiniame tinkle, „Facebook“ ir „Google+“ atveju tai atliekama neatidarant naujo lango. „Twitter“ atveju atidaromas iššokantysis langas, kuriame papildomai galite redaguoti žinutės tekstą. Pasinaudoję šia funkcija, mūsų informaciją galite skelbti socialiniuose kanaluose, nesudarydami jiems galimybės sukurti Jūsų naršymo ypatybių profilių.

„Facebook“

Mūsų puslapyje naudojamas įmonės „Facebook Inc.“, 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornija 94025, JAV, socialinio tinklo įskiepis. Dėl taikomo „Shariff“ metodo Jūsų IP adresas ir informacija apie Jūsų apsilankymą mūsų interneto svetainėje perduodama „Facebook“ tik tuomet, jei paspaudžiate mygtuką. Jei paspaudžiate įskiepį būdamas prisijungęs prie „Facebook“, tokiu atveju „Facebook“ pagal Jūsų naudojimąsi gali nustatyti Jūsų vartotojo paskyrą.

Tokiu atveju mes nežinome ir nekontroliuojame galimo Jūsų duomenų rinkimo ir tvarkymo, kurį atlieka „Facebook“. Daugiau sužinosite perskaitę „Facebook“ privatumo politiką, kuri skelbiama adresu de-de.facebook.com/policy.php. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į šios mūsų privatumo politikos bendrąją dalį, numatančią slapukų naudojimą ir išjungimą.

„Google +“

Mūsų puslapyje naudojamas įmonės „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Jungtinės Amerikos Valstijos, socialinio tinklo įskiepis „Google +“. Dėl taikomo „Shariff“ metodo Jūsų IP adresas ir informacija apie Jūsų apsilankymą mūsų interneto svetainėje perduodama „Google“ tik tuomet, jei paspaudžiate mygtuką. Jei paspaudžiate įskiepį būdamas prisijungęs prie „Google +“, tokiu atveju „Google +“ pagal Jūsų naudojimąsi gali nustatyti Jūsų vartotojo paskyrą.

Tokiu atveju mes nežinome ir nekontroliuojame galimo Jūsų duomenų rinkimo ir tvarkymo, kurį atlieka „Google +“. Daugiau sužinosite perskaitę „Google“ privatumo politiką, kuri skelbiama adresu www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į šios mūsų privatumo politikos bendrąją dalį, numatančią slapukų naudojimą ir išjungimą.

„Twitter“

Mūsų puslapyje naudojamas įmonės „Twitter Inc.“, 795 Folsom Street, Suite 600, San Franciskas, CA 94107, JAV, socialinio tinklo įskiepis. Dėl taikomo „Shariff“ metodo Jūsų IP adresas ir informacija apie Jūsų apsilankymą mūsų interneto svetainėje perduodama „Twitter“ tik tuomet, jei paspaudžiate dalijimosi mygtuką.

Tokiu atveju mes nežinome ir nekontroliuojame galimo Jūsų duomenų rinkimo ir tvarkymo, kurį atlieka „Twitter“. Prireikus, daugiau sužinosite perskaitę „Google“ privatumo politiką, kuri skelbiama adresutwitter.com/privacy. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į šios mūsų privatumo politikos bendrąją dalį, numatančią slapukų naudojimą ir išjungimą.

„Xing“

Mūsų puslapyje naudojamas įmonės „XING AG“, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgas, Vokietija, socialinio tinklo „Xing“ dalijimosi įskiepis. Jums paspaudus šį mygtuką, Jūsų naršyklė užmegs ryšį su „Xing“, kad atliktų įskiepio funkcijas. Tačiau tokiu atveju „Xing“ neišsaugo Jūsų asmens duomenų, be to, Jūsų naršymo istorija neįrašoma slapukuose. Daugiau sužinosite perskaitę „Xing“ privatumo politiką, kuri skelbiama adresu www.xing.com/privacy. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į šios mūsų privatumo politikos bendrąją dalį, numatančią slapukų naudojimą ir išjungimą.

„LinkedIn“

Mūsų puslapyje naudojamas įmonės „LinkedIn Ireland Unlimited Company“, Wilton Place, Dublin 2, Airija, socialinio tinklo „LinkedIn“ dalijimosi įskiepis. Jums paspaudus šį mygtuką, Jūsų naršyklė užmegs ryšį su „LinkedIn“, kad atliktų įskiepio funkcijas. Tačiau tokiu atveju „LinkedIn“ neišsaugo Jūsų asmens duomenų, be to, Jūsų naršymo istorija neįrašoma slapukuose. Daugiau sužinosite perskaitę „LinkedIn “ privatumo politiką, kuri skelbiama adresu www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į šios mūsų privatumo politikos bendrąją dalį, numatančią slapukų naudojimą ir išjungimą.

 1. „YouTube“

filmukai Tam tikrose savo interneto svetainės skyreliuose įterpėme filmukus iš platformos „YouTube“, kurie yra saugomi paslaugos teikėjo „YouTube“ serveriuose ir kuriuos galima peržiūrėti mūsų svetainėje per įtaisytuosius vaizdo elementus. Įtaisytame filmukų vaizdo elemente galima pasirinkti išplėstinius duomenų apsaugos parametrus. Kuomet žiūrite šiuos filmukus, Jūsų įrenginyje įdiegiami „YouTube“ slapukai bei „DoubleClick“ slapukai, o duomenys gali būti perduodami „YouTube“ teikėjui įmonei „Google Inc.“, Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

Vadovaujantis dabartinėmis žiniomis, peržiūrint filmukus, kurie saugomi „YouTube“, „YouTube“ teikėjui įmonei „Google Inc.“ perduodami bent šie duomenys: IP adresas ir slapukų ID, iš mūsų svetainės atidaryto puslapio specifinis adresas, sistemos data ir prisijungimo laikas, Jūsų naršyklės identifikatorius. Šie duomenys perduodami nepriklausomai nuo to, ar turite „Google“ vartotojo paskyrą, per kurią esate prisijungęs, ar tokios vartotojo paskyros neturite. Jei esate tokiu būdu prisiregistravęs, gali būti, kad pagal šiuos duomenis „Google“ tiesiogiai nustatys Jūsų paskyrą. Jeigu nepageidaujate, kad būtų nustatytas Jūsų profilis, prieš paspausdami vaizdinės medžiagos rodymo mygtuką privalote išsiregistruoti.

„YouTube“ ir „Google Inc.“ išsaugo Jūsų duomenis kaip vartotojo profilius ir, esant reikalui, juos naudoja reklamos, rinkos tyrimų ir/ar poreikiams pritaikyto savo interneto svetainių teikimo tikslais. Toks tvarkymas atliekamas visų pirma (įskaitant neprisiregistravusius vartotojus) siekiant pateikti poreikiams pritaikytą reklamą ir informuoti kitus vartotojus apie Jūsų veiksmus mūsų interneto svetainėje. Jūs turite teisę nesutikti su šių vartotojų profilių sukūrimu. Siekdami pasinaudoti šia teise, privalote kreiptis į „YouTube“ savininkę įmonę „Google“.

 1. „Google Maps“

Šioje interneto svetainėje naudojama įmonės „Google Inc.“ žemėlapių programinė įranga „Google Maps“. Apsilankę šioje interneto svetainėje Jūs pareiškiate sutikimą su tuo, kad „Google“ ir jos atstovai tvarkytų, apdorotų ir naudotų duomenis, kurie galbūt buvo surinkti automatiškai. Naudojimosi „Google Maps.“ sąlygos Daugiau apie duomenų rinkimo tikslus ir apimtis bei jų tvarkymą, kurį atlieka „Google“, sužinosite šiame informaciniame puslapyje.

VI. Duomenų subjektų teisės

Vadovaujantis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Jūs turite šias teises: Jeigu tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę gauti informaciją apie su Jumis susijusius asmens duomenis, kurie yra saugomi (BDAR 15 straipsnis).

Jeigu tvarkomi netikslūs asmens duomenys, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištaisyti (BDAR 16 straipsnis).

Jeigu yra įstatymų numatytos sąlygos, Jūs galite pareikalauti, kad duomenys būtų ištrinti arba jų tvarkymas būtų apribotas, taip pat nesutikti su duomenų tvarkymu (BDAR 17, 18 ir 21 straipsniai).

Jeigu pateikėte savo sutikimą su duomenų tvarkymu arba yra sudaryta sutartis dėl duomenų tvarkymo bei duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, Jūs, jeigu taikoma, turite teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 straipsnis).

Jums įgyvendinus pirmiau paminėtas teises, AHK Baltische Staaten patikrins, ar tam yra įvykdytos įstatymų numatytos sąlygos.

Su duomenų apsauga susijusius skundus galite pateikti kompetentingai priežiūros institucijai:

Vokietijoje:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Husarenstraße 30,

D-53117 Bonn

Telefonas: 0228 997799 – 0

Faksas: 0228 997799 – 550

El. p.: poststelle(at)bfdi.bund.de

Svetainė: http://www.datenschutz.bund.de

Lietuvoje:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

A. Juozapavičiaus g. 6

Vilnius, LT-09310

Telefonas: +370 5 271 2804, +370 5 279 1445

Faksas: +370 5 261 9494

El. p.: ada(at)ada.lt

Svetainė: https://www.ada.lt/go.php/lit/img

 

 

Facebook